Lähitaksin laatuprojektissa koulutettiin lähes 4000 kuljettajaa

Lähitaksi on saanut päätökseen kuljettajien laatukoulutuksen, jonka kävi läpi noin 4000 kuljettajaa pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla.

Lähitaksin toimitusjohtaja Juha Pentikäinen sanoo, että koulutuksen järjestäminen kiireisille taksiyrittäjille ja -kuljettajille oli vaativa projekti, jonka aikana järjestettiin lähes 90 koulutustilaisuutta.

”Vaivannäkö kuitenkin kannatti, sillä entistä laadukkaampi ja asiakkaan tarpeet huomioon ottava henkilökohtainen palvelu on keskeinen kilpailuvaltti taksialan kiristyvässä kilpailussa”, Pentikäinen perustelee.

Pentikäisen mukaan kuljettajakoulutuksen lähtökohta oli, että kaikki kuljettajat osaavat toimia oikein eri asiakaspalvelutilanteissa. Näin asiakas voi luottaa siihen, että hän saa aina luotettavaa, turvallista ja ystävällistä palvelua koulutetulta ammattilaiselta.

Laatukoulutuksen yhteydessä uudistettiin myös kuljettajasopimukset ja kuljettajakortit.

Jokaisen kuljettajan on allekirjoitettava uusi sopimus, jotta hän voi olla mukana Lähitaksin taksinvälitysjärjestelmässä.

”Jokainen kuljettaja sitoutuu näin noudattamaan yhteisiä pelisääntöjä ja laatukriteereitä”, Pentikäinen korostaa.

Lähitaksilla on ollut jo aiemmin käytössään laatujärjestelmä ja laatukriteerit, jotka koskevat taksinkuljettajien ohella myös taksinvälityskeskuksen työntekijöitä. Ohjeet kattavat muun muassa asiakkaan turvallisuudesta huolehtimisen ja vaitiolovelvollisuuden.

Laatuvaatimukset koskevat myös liikenteessä käytettävää autoa, ajotapaa, maksamista ja esteettömyyteen liittyviä näkökohtia.
 

Lisätietoja:

Juha Pentikäinen, Lähitaksi, puhelin 040 865 0988, juha.pentikainen@lahitaksi.fi
 

Lähitaksi on vuonna 1965 perustettu taksien tilausvälitysyhtiö, jonka toiminta-alue on 19 kuntaa pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla. Lähitaksin autoja on runsaat 1200 ja kuljettajia noin 4000.

www.lahitaksi.fi

Takaisin