Vänligen ta kontakt med nedanstående formulär:

Hittegods

Hittade föremål levereras till närmaste hittegodsavdelning.

Kontor

Vardag 8-16

Lähitaksi Oy
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Y: 0220285-3

09 477 80 360
toimisto@lahitaksi.fi

Ingen taxibeställningar

Personal

Juha Pentikäinen

VD

juha.pentikainen@lahitaksi.fi

09 477 80 320
040 865 0988

Caj Rautelin

försäljning, kvalitet

caj.rautelin@lahitaksi.fi

09 477 80 331

Harri Matveinen

chef produktion

harri.matveinen@lahitaksi.fi

09 477 80 329

Heidi Säynäjoki

marknadsföring, kommunikation

heidi.saynajoki@lahitaksi.fi

09 477 80 350

Jussi Suoverinaho

utformning

jussi.suoverinaho@lahitaksi.fi

09 477 80 327

Mika Rautio

systemet specialist

mika.rautio@lahitaksi.fi

09 477 80 321

Janne Rantala

ICT

janne.rantala@lahitaksi.fi

09 477 80 319

Mika Kotaviita

HR

mika.kotaviita@lahitaksi.fi

09 477 80 323

Jukka Setälä

bil enhet logistik, teknisk support

jukka.setala@lahitaksi.fi

09 477 80 321

Tessa Fischer

account manager

tessa.fischer@lahitaksi.fi

09 477 80 352

Taxi inspektör

taksitarkastaja@lahitaksi.fi

09 477 80 344

Taloushallinto

taloushallinto@lahitaksi.fi

09 477 80 324