Försäljningstjänst för företag

Lähitaksi erbjuder fast pris taxiresor med fakturering för företag. Beställningen ska göras senast 2 timmar  före upphämtning  på vardag klockan 8-17: myynti@lahitaksi.fi.

Kunduppgifter

Transportuppgifter

Mera information