5.-13.10.2022
Hinta 590 € sis. alv

Taksiliikenteen erityisryhmien kuljettajakoulutus 2.

Oletko saanut taksinkuljettajan ajoluvan 1.7.2018 jälkeen? Jos olet, niin tämä kurssi on juuri sinua varten.

Tämä kurssi auttaa sinua ymmärtämään erityisryhmien haasteita ja antaa sinulle työkaluja kuinka erityisryhmiin kuuluvat asiakkaat on kohdattava ja huomioitava asiakaspalvelutapahtumassa.

Jos ajat Kela kyytejä, tulee sinun suorittaa tämä koulutus viimeistään ensi vuoden aikana. Kela vaatii kaikilta kuljettajilta koulutuksen suorittamisen 1.1.2024 mennessä. Monet kunnat myös vaativat koulutuksen suorittamisen kuljettajilta, jotka ajavat vammaispalvelu-ja sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuksia.

Suorituksesta ilmoitetaan merkintä Traficomin rekisteriin. 

Kurssiin sisältyy 6 lähiopetusiltaa klo 17:00 - 21:00

ke 5.10 ti 11.10
to 6.10 ke 12.10
ma 10.10 to 13.10

Kurssiohjelma:

 • Asiakaskohtaamisen tärkeys ja sen vaikutus asiakkaan kokemaan taksipalveluun 
 • Erilaisten kommunikaatiokeinojen ja -menetelmien ymmärtäminen ja hallinta 
 • Tietoisuus erilaisista liikunta- ja toimintarajoitteisista sekä muista erityistä tukea tarvitsevista asiakasryhmistä 
 • Erilaisten toimintarajoitteiden vaikutusten ymmärtäminen taksipalvelujen käyttämisen näkökulmasta 
 • Erityisryhmiin kuuluvien asiakkaiden ja heidän yksilöllisen tuen ja avun tarpeensa tunnistaminen 
 • Asiakkaiden avun tarpeisiin vastaaminen asiakaskokemuksen alkaessa, kuljetuksen aikana ja kuljetuksen päättyessä 
 • Asiakkaan turvallisuuden tunteen edistäminen kuljetuksen aikana muun muassa turvallisella ajotavalla ja sovittamalla ajokäyttäytyminen erityistarpeet ja matkustusmukavuus huomioivaksi 
 • Asiakkaan arvokkuuden ja yksityisyyden huomioiminen ja säilyttäminen myös avustettaessa 
 • Koulu- ja päivähoitokuljetuksiin liittyvät erityiskysymykset
 • Kela- ja muut yhteiskunnan maksamat kyydit
 • Välityspääte ja taksamittari

Maanantaina ja keskiviikkona suoritetaan kurssin teknisen koulutuksen osuus, mikä sisältää:

 • Eri tavoin liikunta- ja toimintarajoitteisten henkilöiden avustaminen ajoneuvon luo pääsemisessä sekä ajoneuvoon ja siitä pois nousemisessa
 • Eri tavoin liikunta- ja toimintarajoitteisten henkilöiden avustamisessa käytettävien laitteiden ja niiden käsittelyn tuntemus
 • Pyörätuolin nostimen ja pyörätuolin kulkuluiskan käyttäminen
 • Pyörätuolin ja muiden apuvälineiden kiinnittäminen ajoneuvoon 
 • Pyörätuolin käyttäjien avustaminen pyörätuoliin ja siitä pois nousemisessa sekä mahdollisten avustamisrajoitteiden huomioiminen 
 • Työkoiran kanssa matkustavien liikunta- ja toimintarajoitteisten henkilöiden avustamisessa tarvittavat taidot 
 • Työkoiran tehtävän ymmärtäminen sekä koiran käsittelyä ja kuljetusta varten tarvittavien tekniikoiden hallinta 
 • Ikääntyneiden erityistarpeiden huomioiminen ja apuvälineiden käsittely sekä kuljettajan rooli ikääntyneiden avustajana 

Koulutuspaikka: Lähitaksi Oy, Nuijamiestentie 7, Helsinki. 

Olet tervetullut kehittämään itseäsi!