Tietosuojapolitiikka

Henkilötietojen käsittely Lähitaksilla

Toimintamme perustuu luottamukseen asiakkaiden ja muiden sidosryhmiemme kesken. Olemme sitoutuneet suojamaan yksityisyyttäsi. Noudatamme kaikessa toiminnassamme voimassa olevaa henkilötietojen käsittelyyn liittyvää lainsäädäntöä ja lisäksi kunnioitamme odotuksiasi tietojesi käsittelyssä.

Kaikki tiedot, jotka annat meille pysyvät luottamuksellisina. Meille on ensisijaisen tärkeää, että asiakkaamme sekä muut sidosryhmämme ymmärtävät ja saavat läpinäkyvästi tietoa siitä, miten käytämme heidän henkilötietojaan.

Tällä sivulla annamme sinulle kokonaiskuvan siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi. Mikäli et löydä hakemaasi informaatiota tältä sivulta tai sinulla on jokin erityiskysymys, vastaamme sinulle mielellämme. Voit olla meihin yhteydessä sähköpostitse. Yhteystiedot löydät tämän sivun kohdasta "Mihin voin ottaa yhteyttä".
 

Henkilötietojen käsittelyn yleisperiaatteet

Noudatamme toiminnassamme seuraavia henkilötietojen käsittelyn yleisperiaatteita:

Lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys
Henkilötietojen käsittelylle on oltava aina oikeusperuste, jonka perusteella tietoja käsitellään. Henkilötietoja käsitellään lisäksi aina asianmukaisesti ja kannaltasi läpinäkyvästi.

Käyttötarkoitussidonnaisuus
Henkilötiedot kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, eikä niitä saa käsitellä myöhemmin näiden tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla.

Tietojen minimointi
Lähitaksi kerää ja käsittelee ainoastaan henkilötietoja, joita tarvitaan tietyn palvelun, tuotteen tai muun toiminnan tuottamiseksi.

Täsmällisyys
Lähitaksi varmentuu kohtuullisilla toimenpiteillä epätarkkojen tai virheellisten henkilötietojen poistamisesta tai oikaisemisesta.

Säilytyksen rajoittaminen
Lähitaksi poistaa tarpeettoman henkilötiedon ilman aiheetonta viivytystä.

Eheys ja luottamuksellisuus
Henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti turvallisuus huomioiden. Tietoja suojataan luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta.


Osoitusvelvollisuus
Lähitaksi varmistuu siitä, että se pystyy osoittamaan, että se toimii edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti.
 

Mitä henkilötietoja keräämme ja käsittelemme?

Keräämme sinusta vain tiettyihin laillisiin käyttötarkoituksiin tarpeellisia tietoja. Keräämme tietoja suoraan sinulta, ollessasi yhteydessä meihin ja käyttäessäsi palveluitamme.

Tarkemmat tiedot henkilötiedoista sekä niiden käsittelystä löydät tietosuojaselosteista.
 

Miksi käsittelemme henkilötietojasi?

Käsittelemme henkilötietojasi vain niihin laillisiin käyttötarkoituksiin, joihin tiedot on kerätty. Tietojasi voidaan käsitellä muun muassa tarjotaksemme sinulle palvelujamme ja hoitaessamme asiakassuhdettamme tai hoitaessamme työsuhteeseen tai muuhun sopimussuhteeseen liittyviä velvoitteita.

Tarkemmat tiedot henkilötietojen käsittelystä löydät tietosuojaselosteista.
 

Millä perusteella käsittelemme henkilötietojasi?

Kaikki henkilötietojen käsittely perustuu aina tietosuojalainsäädännössä esitettyyn yhteen tai useampaan oikeusperusteeseen. Näitä oikeusperusteita ovat muun muassa: suostumus, rekisterinpitäjän oikeutettu etu, sopimuksen täytäntöönpano ja laillinen velvoite.

Tarkemmat tiedot henkilötietojen käsittelyn perusteista löydät tietosuojaselosteista.
 

Kuka käsittelee henkilötietojasi?

Tietoihisi pääsevät ainoastaan ne henkilöt, joiden työtehtävien suorittaminen vaatii pääsyn tietoihisi pääsyä. Käytössämme olevat tietojärjestelmät tukevat käyttöoikeuksien hallintaa, jonka avulla hallitaan henkilötietojesi käsittelyä. Lisäksi koulutamme henkilökuntaamme säännöllisesti ja he ymmärtävät luottamuksen ja yksityisyydensuojan merkityksen. Näin turvaamme tietojesi luottamuksen koko niiden elinkaaren ajan.

Lähitaksi käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia henkilötietojen käsittelyn tukena, esimerkiksi IT järjestelmien ylläpitoon ja kehitykseen. Nämä palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietoja Lähitaksin toimeksiannosta. Tietojen käsittelyssä noudatetaan aina voimassa olevaa lainsäädäntöä ja Lähitaksin ohjeistusta. Ohjeistusten noudattaminen taataan muun muassa organisaatioiden välillä olevien sopimusten avulla. Emme salli kolmansien osapuolten myydä tai käyttää tietojasi omiin tarkoituksiinsa.
 

Miten suojaamme henkilötietosi?

Tietojasi suojataan asianmukaisten teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden avulla. Näitä suojakeinoja ovat muun muassa seuraavat:

-Tiedot sijaitsevat kulunvalvonnalla suojatuissa tiloissa
-Tietojen käyttö on rajattu käyttövaltuuksin
-Tietojen käyttö on ohjeistettu organisaatiossa
-Tietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät toimintatavat koulutetaan työntekijöille
-Tiedot on varmennettu ja suojattu asianmukaisesti

Lähitaksilla on olemassa toimintatavat, joiden avulla hallitaan epätodennäköisiä, mutta mahdollisia henkilötietojen tietoturvaloukkauksia.  Näiden toimintatapojen tarkoituksena on tunnistaa mahdollisimman tehokkaasti henkilötietoihin kohdistuva tietoturvaloukkaus ja minimoida siihen liittyvät vahingot.

Henkilötietojen tietoturvaloukkauksella tarkoitetaan tietoturvaloukkausta, jonka seurauksena henkilötietoja päätyy sellaisen henkilön käsiin, jolla ei ole niiden käsittelyyn oikeutta tai ne esimerkiksi tuhoutuvat. Ilmoitamme henkilötietojen tietoturvaloukkauksista aina tietosuojaviranomaiselle, sekä tarvittaessa myös rekisteröidyille, eli sinulle.  

Mikäli havaitset Lähitaksia koskevan henkilötietojen tietoturvaloukkauksen tai muun tietosuojaan tai tietoturvaan liittyvän ongelman ilmoitathan siitä Lähitaksin tietosuojavastaavalle. Kiitos.
 

Kenelle luovutamme henkilötietojasi?

Henkilötietojasi luovutetaan organisaation ulkopuolelle ainoastaan lain sallimissa rajoissa. Huomaathan, että me emme myy henkilötietojasi ulkopuolisille toimijoille.
 

Miten kauan henkilötietojasi säilytetään?

Noudatamme tietojen säilyttämisessä lakisääteisiä velvoitteita. Henkilötietoja säilytetään, kunnes niiden tarve ja oikeutus niiden säilyttämiselle päättyy. Tiettyihin henkilötietoihin liittyy lainsäädännöstä tulevia säilytysvelvoitteita, joiden perusteella tietoja saatetaan säilyttää hyvinkin pitkään.

Lisätietoja henkilötietojen säilyttämisestä saat tietosuojaselosteista.
 

Mitkä ovat oikeutesi?

Alla olemme kuvanneet oikeutesi ja niihin liittyvät periaatteet:

Oikeus saada pääsy tietoihin
Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, onko henkilötietojasi käsitelty rekisterinpitäjän toimesta sekä jäljennös henkilötiedoista. Jäljennös toimitetaan joko sähköisesti tai asiakirjana postitse.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan sinua koskevat epätarkat tai virheelliset tiedot. Tiedon virheellisyys ratkaistaan tapauskohtaisesti sen perusteella, onko tieto käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen (tarpeeton, puutteellinen, vanhentunut).

Oikeus tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”)
Henkilötietosi poistetaan Lähitaksin rekistereistä, mikäli niiden säilyttämiseen ei ole lainmukaista velvoitetta. Kaikki pyynnöt tietojen poistamisesta käsitellään tapauskohtaisesti ja mikäli tietojen säilyttämiselle ei ole olemassa perustetta, tiedot poistetaan.

Käsittelyn rajoittaminen
Sinulla on oikeus tietyissä laissa määritellyissä erityistilanteissa pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Käsittelyn vastustaminen
Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, kun käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun tai mikäli henkilötietojasi käsitellään suoramarkkinointia varten.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Sinulla on oikeus pyytää tietosi koneluettavassa muodossa siirrettäväksi eteenpäin toiselle palveluntarjoajalle. Tämä oikeus koskee niitä tietoja, jotka ovat elektronisessa muodossa ja joiden käsittely perustuu, joka suostumukseen tai sopimuksen täytäntöön panemiseen.

Oikeus peruuttaa suostumus
Niissä tilanteissa, joissa henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi, milloin tahansa. Suostumuksen peruuttamisen jälkeen kyseinen suostumukseen perustuva käsittely lopetetaan.


Oikeus tehdä valitus viranomaiselle
Mikäli katsot, että emme ole käsitellyt tietojasi lainmukaisesti voit tehdä valituksen tietosuojaviranomaiselle. Toivomme kuitenkin, että olet aina ensisijaisesti yhteydessä ensin tietosuojavastaavaamme, jotta asia saadaan selvitettyä.

Käyttääksesi oikeuksiasi toimi seuraavasti:

Tulosta ja täytä tämä lomake
Toimita lomake:

1) Postitse Lähitaksin tietosuojavastaavalle
2) Sähköpostitse Lähitaksin tietosuojavastaavalle

Vastaamme kaikkiin rekisteröityjen oikeuksiin liittyviin pyyntöihin viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Vastaus toimitetaan sinulle postitse. Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella ottaen huomioon pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä. Mikäli määräaikaa jatketaan, ilmoitamme sinulle viivästymisestä ja siihen johtuneista syistä kuukauden sisään pyynnön vastaanottamisesta.
 

Mihin voin ottaa yhteyttä?

Vastaamme mielellämme kysymyksiisi tietosuojaan liittyen. Olethan yhteydessä mikäli joku asia askarruttaa.

Lähitaksi Oy
Toni Mäkelä
Nuijamiestentie 7,
00400 Helsinki
tietosuoja@lahitaksi.fi
 

Tietosuojaselosteet

Tietosuojaseloste on kooste henkilötietojen käsittelykokonaisuudesta. Selosteet on luotu kaikista Lähitaksi Oy:n loogisista henkilötietorekistereistä. Niissä on esitetty tietosuoja-asetuksen edellyttämät rekisteröidyille toimitettavat tiedot tiiviisti, ymmärrettävästi ja yksinkertaisella kielellä.

Asiakkaiden tietosuojaseloste
Työnhakijoiden tietosuojaseloste
Työntekijöiden tietosuojaseloste
Kuljettajien tietosuojaseloste

 

Muut tietosuojaselosteet löydät intra- tai ekstranetistä tai voit halutessasi pyytää ne tietosuojavastaavalta.
 

Evästeet

Evästeitä käytetään, jotta mainokset olisivat käyttäjille kiinnostavampia, saatamme kohdentaa niitä keräämämme datan perusteella. Yksi tapa kerätä dataa ovat evästeet sekä muut vastaavat tunnisteet. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet.

Huomaathan, että evästeet ovat selainkohtaisia. Mitään sinua tunnistavia tietojasi emme niistä näe, eli emme esimerkiksi tiedä nimeäsi, mutta näemme, miten selaimella liikutaan sivuillamme.

Käytämme verkkopalvelussamme evästeitä palveluiden toteuttamiseksi ja helpottamaan palvelun käyttöä. Evästeitä käytetään myös kohdentamaan markkinointia eri kanavissa kuten sosiaalisen median kanavat.