10.6. ja 17.6.2023
Hinta 349 € sis. alv

on päättynyt.

Taksiliikenteen erityisryhmien kuljettajakoulutus teoria

Oletko saanut taksinkuljettajan ajoluvan 1.7.2018 jälkeen? Jos olet, niin tämä kurssi on juuri sinua varten.

Tämä koulutus sisältää 14 h perusosan taksiliikenteen erityisryhmien kuljettajakoulutuksesta. Tämän lisäksi sinun tulee suorittaa 7h tekninen osuus, mikä on käytännön harjoitusta. Siihen tulee ilmoittautua erikseen. Huomaa, että molemmat koulutuskokonaisuudet tulee suorittaa samassa koulutusorganisaatiossa. Koulutuskokonaisuus tulee olla suoritettuna max. 3 kk sisällä koulutuksen alkamisesta.

Kurssi auttaa sinua ymmärtämään erilaisia asiakasryhmiä, sekä antaa sinulle työkaluja kuinka erityisryhmiin kuuluvat asiakkaat on kohdattava ja huomioitava asiakaspalvelutapahtumassa. 

Jos ajat Kela kyytejä, tulee sinun suorittaa tämä koulutus viimeistään ensi vuoden aikana. Kela vaatii kaikilta kuljettajilta koulutuksen suorittamisen 1.1.2024 mennessä. Monet kunnat myös vaativat koulutuksen suorittamisen kuljettajilta, jotka ajavat vammaispalvelu-ja sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuksia.

Kouluttajamme ovat Live-säätiön ammattilaisia, joilla on pitkä kokemus erityisryhmien kanssa toimimisesta. 

Suorituksesta ilmoitetaan merkintä Traficomin rekisteriin, kun myös 7h tekninen koulutusosuus on suoritettu. 

Kurssiohjelma:

  • ​​Asiakaskohtaamisen tärkeys ja sen vaikutus asiakkaan kokemaan taksipalveluun 
  • Erilaisten kommunikaatiokeinojen ja -menetelmien ymmärtäminen ja hallinta
  • Tietoisuus erilaisista liikunta- ja toimintarajoitteista sekä muista erityistä tukea tarvitsevista asiakasryhmistä
  • Erilaisten toimintarajoitteiden vaikutusten ymmärtäminen taksipalvelujen käyttämisen näkökulmasta
  • Erityisryhmiin kuuluvien asiakkaiden ja heidän yksilöllisen tuen ja avun tarpeensa tunnistaminen
  • Asiakkaiden avun tarpeisiin vastaaminen asiakaskokemuksen alkaessa, kuljetuksen aikana ja kuljetuksen päättyessä
  • Asiakkaan turvallisuuden tunteen edistäminen kuljetuksen aikana muun muassa turvallisella ajotavalla ja sovittamalla ajokäyttäytyminen erityistarpeet ja matkustusmukavuus huomioivaksi
  • Asiakkaan arvokkuuden ja yksityisyyden huomioiminen ja säilyttäminen myös avustettaessa
  • Koulu- ja päivähoitokuljetuksiin liittyvät erityiskysymykset

Kurssiin sisältyy 2 lauantai koulutuspäivää

10.6. klo 7:45 - 16:00
17.6. klo 7:45 - 16:00

Koulutuspaikka: Verkkokoulutus

Olet tervetullut kehittämään itseäsi!