Lähitaksi Oy:n varsinainen yhtiökokous 17.6.2024

Kutsu julkaistu Helsingin Sanomissa 1.6.2024

Lähitaksi Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 17.6.2024 klo 12 Valkeassa talossa, Ilkantie 4, 00400 Helsinki. Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 10.


Yhtiökokouksessa käsitellään ja päätetään yhtiöjärjestyksen 9 §:n määräämät yhtiökokousasiat. Tämän lisäksi hallitus esittää, että yhtiökokous päättää valtuuksien antamisesta hallitukselle hankkia Lähitaksin omia osakkeita enintään 76 kpl (10 % B-osakkeiden osakemäärästä). Osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeita hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeet hankitaan käypään hintaan. Osakkeet voidaan edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi pitää yhtiöllä, luovuttaa tai mitätöidä. Ehdotettu valtuutus olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä. Lisäksi yhtiökokouksessa käsitellään osakkeenomistajan kysymyslista yhtiökokoukselle. Lisäksi yhtiökokouksessa päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valitaan hallituksen jäsenet. Nyt valittavien lisäksi hallituksessa jatkaa kolme jäsentä (Pia Tyynilä, Ismo Hirvelä ja Timo Puiro), joiden toimikausi päättyy yhtiökokouksen päättyessä 2025. Vuoden 2023 tilinpäätös on osakkeenomistajien tarkasteltavissa Haagan palvelupisteellä, Nuijamiestentie 7, 00400 HKI tai pyydettäessä sähköpostitse tilattavissa.


Hallitus

Takaisin