Lähitaksi uudisti kuljettajiensa koulutuksen

Kielitaitovaatimukset kasvoivat ja aggressiivinen ajotapa vie ammattilaisten arviointiin

Lähitaksin uudistetussa koulutusohjelmassa uudet kuljettajat käyvät läpi ajotapansa arvioinnin liikenteen ammattilaisten kanssa. Koulutuksen avulla vähennetään toimialalla yleistyneen vaarallisen ajotyylin riskejä, sekä parannetaan kuljettajien kielitaitovaatimuksia. Tavoitteena on kehittää koko toimialan liikenne- ja palvelukulttuuria. Lähitaksi on kouluttanut kuljettajiaan vuosikymmeniä. Sillä on ollut markkinoiden kattavin koulutus uusille taksinkuljettajille ja yrittäjille jo vuodesta 2018, jolloin taksilaki uudistettiin.

Lähitaksin uudistetun koulutuksen taustalla on median toistunut uutisointi joidenkin alalla toimivien taksinkuljettajien keskisistä välienselvittelyistä ja riittämättömästä kielitaidosta, sekä asiakkaiden antama palaute aggressiiviseksi koetusta ajotavasta.

”Nykyinen taksiliikennelaki ei vaadi mitään koulutusta taksinkuljettajan ammattiin, mikä on yleisesti heikentänyt taksien luotettavuutta ja asiakasturvallisuutta kuluttajien silmissä. Lisäksi uudistetun ajokorttilain myötä ajokortin voi saada vain 10 ajotunnin jälkeen, mikä on myös vähentänyt asiakkaiden luottamusta ajotaitoihin. Me halusimme tähän muutosta. Keväästä 2018 lähtien uudet kuljettajamme ovat laajassa koulutuksessamme käyneet läpi kaikki taksinkuljettajan ammattiin ja asiakaspalveluun liittyvät osa-alueet. Ja nyt nostamme rimaa entisestään”, Lähitaksin toimitusjohtaja Juha Pentikäinen kertoo.

Ajovalmennus syventää ammattitaitoa

Lähitaksi on testannut uusien kuljettajiensa ajotavan jo kaksi vuotta. Koulutusuudistuksen myötä jokainen Lähitaksin kuljettajakurssille haluava käy tästä syksystä alkaen läpi kokemustasostaan huolimatta ammattilaisten valvoman ajotavan arvioinnin, sekä osallistuu ajovalmennukseen. Kuljettajakurssin läpäisy on edellytys päästä ajamaan Lähitaksia.

”Ajotavan arvioissa olemme huomanneet, että yllättävän monilla on liikennemerkkien tuntemus hyvin hataralla pohjalla. Toisinaan auton tekniikkaa ei tunneta, tai ajotapa voi olla liian aggressiivinen. Taksinkuljettajan tulee olla liikenteessä rauhallinen ja ennakoiva, joten tästä syksystä alkaen lisäsimme kaikille Lähitaksiin haluaville kuljettajille ajovalmennuksen Premier Parkissa ammattitaidon syventämiseksi.”, Lähitaksin koulutuskoordinaattori Tanja Tervalahti selvittää koulutuksen uudistuksia.

Ajotavan arvioinnin reputtavat kuljettajat ohjataan autokouluun ottamaan lisätunteja ja pyrkimään kurssille uudestaan, jos muut kriteerit täyttyvät. Myös jo ajossa oleva kuljettaja voidaan määrätä ajotavan arviointiin, mikäli asiakaspalaute antaa siihen aihetta. Jopa kokeneetkin taksinkuljettajat saattavat sortua virhearviointeihin, kuten punaisia päin tai liian kovaa ajamiseen.

”Haluamme herättää keskustelua vastuullisesta liikennekulttuurista ja hyvästä ajotavasta. Viime aikojen uutiset alalta ovat olleet täysin hyväksymättömiä, vaikka ne eivät Lähitaksia suoraan koskekaan. Haluamme parantaa koko alan turvallisuutta ja otamme asiakaspalautteen vakavasti. On tärkeää, että asiakkaat antavat aktiivisesti palautetta varsinkin negatiivisista kokemuksista. Palautteiden perusteella pystymme puuttumaan kuljettajan toimintaan”, Juha Pentikäinen selventää.

Kielitaitovaatimus Lähitaksin rattiin tiukkenee

Myös puutteet kuljettajien suomen kielen taidossa ja kommunikaatiovaikeudet toistuvat usein suomalaisten taksinkäyttäjien asiakaspalautteissa. Tähän tilanteeseen Lähitaksi reagoi tiukentamalla uusille kuljettajilleen asetettua kielitaitovaatimusta.

” Olemme kielitestanneet uudet kuljettajamme jo yli kahden vuoden ajan, mutta tästä syksystä alkaen olemme kiristäneet vaatimuksia edelleen. Arvioimme aiempaa laajemmin myös kirjoitetun tekstin ymmärrystä, koska työohjeet tulevat kuljettajillemme kirjallisina ja niiden ymmärtäminen on entistäkin tärkeämpää. Kielitestien perusteella hylkäämmekin lähes 30 % kurssille hakeneista kuljettajista, mikä on osoitus kasvaneista vaatimuksista”, Tanja Tervalahti sanoo

Taksinkuljettajat työskentelevät paljon myös erityisryhmien kanssa, joten ymmärretyksi tuleminen on erittäin tärkeää. Lähitaksin toimitusjohtaja uskoo niin nykyisten kuin tulevienkin kuljettajien ottavan muuttuneet vaatimukset vastaan hyvin.

”Koulutusvaadetta lisäämällä olemme nostaneet Lähitaksin haluttavuutta kuljettajamarkkinoilla. Kuljettajakurssillemme on ilahduttavasti tunkua, minkä ansiosta Lähitaksin rattiin päätyvät vain tehtävään parhaiten sopivat henkilöt. Kuljettajat kaipaavat koulutusta ja ammatin arvostuksen nostoa. Ja asiakkaat haluavat kuljettajakseen taksialan ammattilaisen”, toimitusjohtaja Juha Pentikäinen sanoo.


Ensimmäinen uusittu koulutus järjestetään maanantaina 17.8. klo 17–20 Premier Parkin ajovalmennusradalla Porvoon Kulloossa (Öljytie 1007). Lähitaksin kumppanina toimii Veho Autotalot. Medialla on mahdollisuus tulla seuramaan ensimmäistä ajoharjoitteluradan koulutusta.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja
Juha Pentikäinen
Lähitaksi Oy
p. 040 865 0988
juha.pentikainen@lahitaksi.fi

Koulutuskoordinaattori
Tanja Tervalahti
Lähitaksi Oy
p. 09 477 80 359
tanja.tervalahti@lahitaksi.fi

 

Lähitaksi on autoilijoiden vuonna 1965 perustama taksien tilausvälitysyhtiö, jonka toiminta-alue on 24 kuntaa pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla sekä Riihimäellä. Toiminta-alueen pinta-ala on noin 8 300 km², asukkaita alueella on noin 1,7 miljoonaa. Lähitaksin autoja on noin 1 400 ja kuljettajia noin 4 000. Lähitaksi on laatusertifioitu taksikeskus.

Takaisin