Lähitaksi vaatii uskottavaa ja tehokkaampaa viranomaisvalvontaa taksialalle – taksisääntelyn ”korjaussarja” tervetullut alan luottamuksen palauttamiseksi

Valtioneuvosto esitteli 15.10.2020 eduskunnalle niin sanotun ”korjaussarjan” taksisääntelyn epäkohtien korjaamiseksi. Vuonna 1965 perustettu perinteinen, mutta uudistunut, 100 % suomalaisomisteinen taksiyhtiö Lähitaksi tervehtii ilolla epäkohtiin, kuten taksin tunnistamiseen, harmaan talouden ehkäisemiseen sekä kuljettajien että taksiyrittäjien koulutukseen liittyviä muutosesityksiä taksisääntelyn osalta.

Jotta ”korjaussarja” vaikuttaisi konkreettisesti tulevaisuudessa ja yleinen luottamus pirsseihin palautuisi, tarvitaan koko toimialalle paljon nykyistä tehokkaampaa ja resursseiltaan uskottavampaa viranomaisvalvontaa taksiyhtiöiden oman laadunvalvonnan lisäksi. Tehokkaan valvonnan mahdollistamiseksi tulisi korjaussarjalla palauttaa taksiliikenneluvan ja taksiliikenteeseen käytettävän auton yhteys, koska ilman sitä liikenteen lupaperusteisuuden valvontamahdollisuus vesittyy. Lisäksi Lähitaksi toivoo, että esitettyjä muutoskohtia tarkennettaisiin muun muassa yrittäjäkokeen järjestämisen osalta koko alan laadun varmistamiseksi.

Lähitaksi esittää, että taksialan valvontatehtävän voisi keskittää yhdelle viranomaistoimijalle, kuten lakkautetun Liikkuvan Poliisin kaltaiselle yksikölle. Samalla kyseinen toimija voisi erikoistua muihinkin liikenteen kriittisimpiin ongelmiin. Valvontaorganisaatio valvoisi kaikkia taksialan yrittäjiä ja kuljettajia konkreettisesti taksiasemille ja taksien liikenteen sekaan rantautuen, jotta valvonta olisi oikeasti uskottavaa ja riittävää.

- Lähitaksi on valvonut omaa toimintaansa ja laatuansa vuodesta 1965. Meillä on vakituisia laadunvalvojia, joilla on pitkällistä taksitarkastajan, taksiyrittäjän ja kuljettajan kokemusta. Lisäksi meillä on ns. kenttävalvojia, jotka ovat jatkuvasti liikenteen seassa yrittäjiemme ja kuljettajiemme parissa. Monella muullakin yhtiöllä on omaa laadunvalvontaa, mutta yksittäisillä, tilauskeskuksiin kuulumattomilla takseilla ei keskitettyä omavalvontaa ole. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että suurta osaa taksiyrittäjistä ja kuljettajista ei käytännössä valvo kukaan eikä asiakkailla ole esimerkiksi ongelmatapauksissa mahdollisuutta reklamoida käytännössä kenellekään, kertoo Lähitaksin toimitusjohtaja Juha Pentikäinen.

Aikaisemmassa valtakunnallisesti säännellyssä taksijärjestelmässä käytännössä kaikki taksiyrittäjät olivat alueellisen omavalvonnan piirissä. Käytännössä 1.7.2018 jälkeen näin ei enää ole ollut, mikä näkyy liikenteen seassa niin asiakkaille, yrittäjille, kuljettajille kuin koko yhteiskunnallekin.

- Poliisi ja esimerkiksi veroviranomaiset tekevät kyllä silloin tällöin valvontaiskuja taksikentälle, mutta ne eivät riitä, mistä kertoo alalle pesiytyneet luottamus- ja jopa turvallisuusongelmat, pimeistä takseista puhumattakaan, toteaa Juha Pentikäinen.

Ennenkuulumattominta on, että myös Lähitaksin yrittäjät ja kuljettajat ovat saaneet kuulla jopa suoranaisia uhkauksia toisilta taksinkuljettajilta eri taksiasemilla. Kyseessä on täysin asiaton ja tuomittava toiminta, johon viranomaisen on jo yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi puututtava. Lähitaksi korostaa sitä, että asiakkaalla on täysi valinnanvapaus siitä, minkälaisen taksin hän matkatarpeitansa varten taksiautojen seasta esimerkiksi taksiasemalta valitsee.

Lähitaksi on panostanut koulutukseen, valvontaan ja laatuun

Lähitaksi on panostanut viime vuosina merkittävästi laadunvalvontajärjestelmänsä lisäksi taksiyrittäjien ja kuljettajien koulutukseen ja taksipalveluidensa laatuun. Äskettäin Lähitaksi lisäsi yrittäjien ja kuljettajien ajotapoihin liittyvää koulutusta, kokeita ja testejä sekä nosti kielitaitovaatimuksiansa, jotta asiakasta osataan palvella turvallisen ajamisen ohella mm. riittävän hyvällä suomen kielellä. Lähitaksin koulutusjärjestelmää on luonnehdittu verrattain korkeatasoiseksi, mistä kertoo se, että monet muiden yhtiöiden kuljettajat ovat hakeutuneet Lähitaksin kuljettajakursseille. Ja mitä taksipalvelun laadun varmistamiseen ja koulutukseen tulee, Lähitaksin palveluperiaatteisiin kuuluu automaattisesti taksimatkan turvallisuus, luotettavuus ja ystävällisyys. Ja mikäli näissä periaatteissa havaitaan puutteita, puuttuu yhtiön laadunvalvonta heti asiaan.

Lähitaksi uudistaa taksialan hallituskulttuuria

Lähitaksin varsinainen yhtiökokous päätti 7.10.2020 Lähitaksin hallituksen kokoonpanoksi kahdeksan henkilöä. Ennennäkemätöntä suomalaisen taksialan historiassa on, että hallituksen kokoonpanosta enemmistö, eli viisi jäsentä ovat yhtiökokouksen päätöksen pohjalta Lähitaksin omistajien ja taksialan ulkopuolelta. Hallituksen sukupuolijakauma on perinteisen miesvaltaisella alalla nyt myös tasa-arvoihanteiden mukainen: hallituksen jäsenistä neljä on naisia ja neljä miehiä. Osin konservatiiviseksikin tunnetulla taksialalla muutos on merkittävä ja vie osaltaan kotimaista taksialaa eteenpäin.

Lisätiedot tarvittaessa:
toimitusjohtaja Juha Pentikäinen
puh. 040 865 0988

hallituksen puheenjohtaja Pasi Rokosa
puh. 040 526 8672

Takaisin