Live ja Lähitaksi vastaa taksialan kritiikkiin kouluttamalla kuljettajia erityisryhmien kuljettajakoulutuksella

Erityisryhmien huomioiminen on nykymaailmassa yhä tärkeämpää yrityksille. Live-säätiö ja Lähitaksi aloittivat koulutusyhteistyön, jonka on määrä kestää vuoden 2023 loppuun asti. Sinä aikana Live kouluttaa satoja Lähitaksin taksinkuljettajia erityisryhmien kohtaamisesta.

Kelan kuljetuksia ajavien kuljettajien on suoritettava 31.12.2023 mennessä erityisryhmien kuljettajakoulutus. Määräyksen tarkoituksena on uudelle lainsäädännölle hallituksen esityksessä ilmaistun tavoitteen mukaisesti edistää erityisryhmiin kuuluvien taksipalveluja käyttävien asiakkaiden turvallisuuden tunnetta kuljettajien erityisryhmiä koskevia valmiuksia kasvattamalla. Tavoitteena on lisätä taksinkuljettajien ymmärrystä ja osaamista erityistä apua ja huomioita tarvitseviin taksipalveluja käyttäviin asiakasryhmiin sekä yleisesti asiakkaiden kohtaamiseen liittyvissä tehtävissä.

- Live-säätiö on ylpeä mahdollisuudesta tehdä tiivistä yhteistyötä Lähitaksin kanssa. Live-säätiön ydinosaaminen vastaa erinomaisesti Liikenne- ja viestintäviraston määräykseen taksiliikenteen erityisryhmien kuljettajakoulutuksen vaatimuksiin, joita ovat erityisryhmiin kuuluvien asiakkaiden kohtaaminen, liikunta- ja toimintarajoitteisten asiakkaiden avustaminen sekä koulu- ja päivähoitokuljetuksiin liittyvät erityiskysymykset. Koulutuksen tavoitteena on lisätä taksinkuljettajien osaamista siten, että erityisryhmiin kuuluvien henkilöiden taksilla matkustaminen on entistä turvallisempaa, sanoo Live-säätiön kehitysjohtaja Liisa Metsola.

Koulutuksissa perehdytään erityisryhmien kohtaamiseen ja yksilöllisen tuen ja avun tarpeen tunnistamiseen. Koulutuksessa painotetaan hyvän asiakaskohtaamisen tärkeyttä ja sen merkitystä asiakkaan kokemukseen palvelun laadusta. Lisäksi huomioidaan erilaisten vuorovaikutuskeinojen ja -menetelmien ymmärtäminen ja hallinta. Koulutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota asiakkaan turvallisuudentunteen lisäämiseen kuljetuksen aikana – esimerkiksi kiinnittämällä huomiota turvalliseen ajotapaan ja sopeuttamalla ajokäyttäytyminen asiakkaan erityistarpeisiin. Koulutus sisältää erilaisia toiminnallisia harjoituksia sekä yksilö-, pari- ja ryhmätehtäviä.

- Päädyimme yhteistyöhön Live-säätiön kanssa, koska tiesimme, että Livellä on pitkä kokemus koulutusalalta erityisryhmien kanssa. Meille on tärkeää, että yhteistyökumppaneillamme on vankka ja todistettu osaaminen koulutuksellisissa kysymyksissä, koska Lähitaksin palvelun ja strategian yksi peruspilari on laatu ja koulutus, kertoo koulutuskoordinaattori Tanja Tervalahti.

Koulutus on monipuolinen kokonaisuus

- Koulutuskokonaisuus koostuu sekä teoriatiedosta että monipuolisista toiminnallisista käytännön harjoitteista – kaiken perustana on vuorovaikutteisuus kouluttajan ja koulutettavien välillä, kertoo Live-säätiön kehitysjohtaja Liisa Metsola.

- Palautteistamme on ilmennyt, että kuljettajat ovat kokeneet kehittyneensä erilaisten asiakasryhmien, kuten ikäihmisten tarpeiden tunnistamisessa niin teoriassa kuin käytännössä. Lähitaksin koko koulutusjärjestelmän tavoitteena on varmistaa taksipalvelun toteutuminen turvallisesti, helposti ja laadukkaasti. Olemme myös jo vuonna 2021 esittäneet erityisryhmäkoulutusta kaikille taksinkuljettajille pakolliseksi koko toimialalla, tiivistää Tanja Tervalahti.

Livellä on kokemusta erityistä tukea tarvitsevien parissa työskentelystä jo yli 80 vuoden ajalta. Live tarjoaa osaamistaan ihmisten arvostavaan kohtaamiseen liittyen sekä erityisesti erityisryhmien parissa työskentelyyn ja huomioitaviin asioihin.

Lisätietoja:
koulutussuunnittelija Jasmin Al Kurdi / 040 198 9292 / jasmin.alkurdi@inlive.fi
koulutuskoordinaattori Tanja Tervalahti / 050 514 9238 / tanja.tervalahti@lahitaksi.fi

Takaisin