Turvallisuutta, vastuullisuutta ja laatua taksipalveluihin

Asiakkaiden, taksiyrittäjien ja -kuljettajien luottamus taksialaa kohtaan on kärsinyt viime vuosina. Lähitaksi haluaa luoda taksialasta vastuullisemman ja turvallisemman. Tämän vuoksi Lähitaksi edellyttää jokaiselta kuljettajaltaan erityisryhmien kuljettajakoulutuksen suoritetuksi vuoden loppuun mennessä. Koulutus tulee parantamaan taksialan turvallisuutta.

Kesällä 2018 taksilaki uudistui, minkä johdosta taksiala muuttui osin villiksi länneksi. Taksisääntelyn korjaussarjan lakimuutokset keväällä 2021 eivät edelleenkään tuoneet pakollisia vaatimuksia kuljettajien koulutukseen, tuolloin kuitenkin kirjattiin lakiin vapaaehtoinen taksiliikenteen erityisryhmien kuljettajakoulutus. Vastuu taksialan korjaamisesta on jäänyt taksialan toimijoille ja kuljettajille.

Lähitaksilla turvallisuudessa ei ajeta mutkia suoriksi 

Lähitaksilla tärkeintä on, että jokainen pääsee perille luotettavasti ja turvallisesti. Tämä vuoksi erityisryhmien kuljettajakoulutus on ollut integroituna Lähitaksin uusien kuljettajien koulutukseen keväästä 2022 alkaen. Lisäksi Lähitaksi on vaatinut Invalidiliiton kanssa erityisryhmäkoulutusta pakolliseksi kaikille alalla toimiville vuodesta 2021. Jokainen koulutukseen osallistuva kuljettaja, saa merkinnän Traficomiin erityisryhmien kuljettajakoulutuksen suorittamisesta.

Koulutusuudistus on näyttäytynyt Lähitaksissa positiivisena. Negatiivisten palautteiden määrä on vähentynyt vuodessa jopa 30 prosenttia, kertoo Lähitaksin koulutuskoordinaattori Tanja Tervalahti tyytyväisenä.

Kouluttamalla parannamme taksipalveluiden laatua ja turvallisuutta, sekä saamme alalle parempia taksiliikenneammattilaisia. Tämän vuoksi vaadimme, että jokainen kuljettajista suorittaa erityisryhmien kuljettajakoulutuksen vuoden loppuun mennessä, valaisee Tervalahti.  

Lähitaksi järjestää yhteistyössä Veho Airportin kanssa helmikuussa, 20.-24.2.2023, erityisryhmien kuljettajakoulutuksen käytännön osuuden. Traficom on tarkastanut koulutuksen erinomaiseksi.

Käytännön koulutuksessa on kuusi erilaista Traficomin määrittämää rastia. Jokaisella rastilla perehdytään erilaisiin erityisryhmien haasteisiin ja avustamiseen.

Yhdellä rastilla kuljettaja istutetaan esteettömään autoon pyörätuolissa silmät sidottuina. Kuljettajakollegan ajaessa hän saa omakohtaisesti kokea, millaista on istua taksin kyydissä liikunta- ja näkörajoitteisena asiakkaana.

Näkövammaisen kouluttajan kokemuksia

Yhdellä Lähitaksin erityisryhmien kuljettajakoulutuksen pisteellä kouluttajana toimii näkövammainen Veli-Matti Aittola.

Hän kertoo, miten näkövammaisia tulisi kohdata ja palvella sekä oman tarinansa siitä, millaista on olla näkövammainen. Tällä rastilla kuljettajille nousee usein tunteita pintaan, kun he kuulevat Aittolan koskettavan tarinan.

Kouluttajana Aittola kertoo näkövammaisuudesta, mistä tunnistaa näkövammaisen ja miten näkövammaisia kuuluu avustaa sekä opaskoiran kanssa että ilman.

Näkövammaisuus tuntuu usein olevan monille tabu, mutta haluan avoimesti kertoa omista kokemuksistani, ja siitä kuinka pikkuhiljaa menin kohti pimeyttä, kertoo Aittola.

Olen kokenut tärkeäksi olla mukana kouluttamassa taksinkuljettajia, koska olen kohdannut vuosien saatossa useita ongelmia matkustaessani taksilla. Koen, että suurimmat ongelmat liittyvät asiakaskohtaamiseen. 

Keskeistä asiakaskohtaamisessa on, että asiakkaalla on turvallinen olo. Kuljettajien tulisi paremmin osata tunnistaa asiakkaiden tarpeet, luoda turvallinen tunne ja mukautua asiakkaan mukaan, tiivistää Aittola. 

Taustalla Kelan vaatimus

Lähitaksin koulutuksen taustalla on Kelan vaatimus siitä, että jokainen Kela-kuljetuksia ajava kuljettaja on suorittanut erityisryhmien kuljettajakoulutuksen vuoteen 2024 mennessä.

Kelan korvaamien taksimatkojen käyttäjät tarvitsevat usein avustamista ja saattamista, joten kuljettajilta vaaditaan ammattitaitoa asiakkaan kohtaamisessa enemmän kuin tavallisissa kuluttajamatkoissa. Tämän vuoksi vaadimme kaikilta Kela-kyytejä ajavilta riittävät pätevyydet, vastaava suunnittelija Anne Giss Kelasta toteaa.

Kelalle on tullut negatiivista palautetta esimerkiksi pyörätuolien kiinnittämiseen liittyvistä asioista ja kuljettajien liian kiireisestä ajotavasta, kertoo Giss.

Lisätiedot:
Tanja Tervalahti
Koulutuskoordinaattori
Puh. 09 477 80 390
tanja.tervalahti@lahitaksi.fi

Sakari Lauriala
Viestintäpäällikkö
Puh. 050 433 4230
sakari.lauriala@lahitaksi.fi

Takaisin