Invataksitilaukset

Lähitaksissa otetaan vastaan myös esteetöntä kalustoa tarvitsevien asiakkaiden taksitilauksia, eli ns. invataksien tilauksia. Toiminta kattaa koko Lähitaksin alueen. Invataksitilaukset soitetaan numeroon 0100 7444. Palvelun hinta on 0,99€/puh.+pvm.


Ennakkotilaukset
Invataksien ennakkotilaukset on tehtävä ajoissa, maksimissaan 30 vrk etukäteen ja viimeistään 1h 30min ennen haluttua lähtöaikaa. Invataksit perivät kuljetuksesta avustamislisän (15,70€ tai 31,40€) sekä ennakkotilauksissa ennakkotilausmaksun (7,10€). Ennakkotilausmaksua ei peritä voimassa olevan taksa-asetuksen 6§ mainituissa erityistapauksissa.
Asiakkaalta kysytään ennakkotilausta tehdessä, onko hänellä mahdollisuus joustaa lähtöajasta +/-15 minuuttia. Auto pyritään aina saamaan asiakkaan toivomalla ajalla ja mahdollista joustoa käytetään ainoastaan, mikäli tilaukseen ei olla vahvistettu autoa riittävän ajoissa ennen lähtöaikaa. Tällä pyritään takaamaan kaikille asiakkaille autot kohtuullisessa ajassa myös ruuhka-aikoina.


Tilaaminen
Joustavan palvelun takaamiseksi pyydämme teitä mainitsemaan tilatessanne:
• Mukana olevat eläimet
• Apuvälineet, esim. rollaattori tai pyörätuoli/sähköpyörätuoli
• Normaalia enemmän tilaa vievät tavarat tai ostokset.
• Avuntarpeet mikäli haluatte, että kuljettaja odottaa teitä, hakee teidät rapun edestä/asunnosta sisältä, tai saattaa teidät sisälle asti. Mainitkaa myös mikäli tilauksessa on porrasvetoa.


Palautteet koskien em. kuljetuksia voitte tehdä joko puhelimitse numeroon 09 477 80 380 09.00-15.00 välisenä aikana tai palautelomakkeella.


Asiakkaat, jotka tarvitsevat säännöllisen viikkotilauksen työ- tai opiskelumatkoille, voivat tehdä tilaukset viikkotilauslomakkeella, puhelimitse numeroista 0100 7444 (invataksia tarvitsevat kaupunkikorttiasiakkaat), 0100 7333 (muut kaupunkikorttiasiakkaat) tai sähköpostilla viikkotilaus@lahitaksi.fi.


Helpoin tapa on käyttää lomaketta. Yhdellä lomakkeella voi tilata viikon matkat kerralla, mutta jos haluatte tehdä useamman viikon tilaukset kerralla, on täytettävä useampi lomake.
Kaupunkien antamia kuljetuspalveluohjeita löytyy kaupunkien internetsivuilta tai niitä voi tiedustella suoraan kortin myöntäneeltä taholta.