Lähitaksi Oy:n ja Suomen Lähilogistiikka Oy:n Ilmoituskanava

 

Oletko havainnut väärinkäytöksen toiminnassamme? Kerro siitä meille.

Pyrimme joka tilanteessa toimimaan vastuullisesti ja lainmukaisesti. Mikäli epäkohtia toiminnassamme esiintyy, haluamme niistä tiedon.

Olemme ottaneet yrityksessämme käyttöön luottamuksellisen Ilmoituskanava-palvelun, jonka kautta henkilöstömme ja sidosryhmämme voivat turvallisesti kertoa havaitsemistaan väärinkäytöksistä. Voit tehdä ilmoituksen, jos epäilet, että yrityksessämme on tapahtunut rikos tai väärinkäytös.

 

Tavanomaista palautetta, kuten asiakaspalautetta, tulee antaa kyseisiä palautekanavia käyttäen osoitteessa:

 

Miten teen ilmoituksen?

Suosittelemme keskustelemaan epäkohdista ensisijaisesti esihenkilön tai asiasta yrityksessämme vastaavan henkilön kanssa. Jos et halua tuoda asiaa näille henkilöille, voit käyttää ilmoituskanavaa.

 

Mitä asioita ilmoituskanavalla käsitellään?

Lähitaksin ilmiantokanavalla käsitellään ainoastaan tapaukset, joissa epäillään lain rikkomista ja jotka liittyviin ilmiantodirektiivissä mainittuihin aihealueisiin. Direktiivissä mainitut aihealueet ovat:

1) julkiset hankinnat lukuun ottamatta puolustus- ja turvallisuushankintoja;
2) finanssipalvelut, -tuotteet ja -markkinat;
3) rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen;
4) tuoteturvallisuus ja vaatimustenmukaisuus;
5) liikenneturvallisuus;
6) ympäristönsuojelu;
7) säteily- ja ydinturvallisuus;
8) elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus sekä eläinten terveys ja hyvinvointi;
9) Euroopan unionin toiminnasta annetun sopimuksen 168 artiklan tarkoittama kansanterveys;
10) kuluttajansuoja;
11) yksityisyyden ja henkilötietojen suoja sekä verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus.

 

Miten ilmoitukseni käsitellään?

Kaikki ilmoitukset käsitellään asianmukaisesti ja luottamuksellisesti. Suojaamme aina ilmoittajan, ilmoituksen kohteen ja muiden mahdollisesti ilmoituksessa mainittujen osapuolten henkilöllisyyksien luottamuksellisuuden.

Ilmoituksen tietoihin pääsevät käsiksi vain käsittelyyn valtuutetut henkilöt emmekä luovuta henkilöllisyystietojasi ulkopuolisille ilman suostumustasi. Ilmoitukset näkevät yrityksessämme nimetyt henkilöt osastoilla

  • Laadunvalvonta
  • Tietosuoja- ja tietoturvavastaava
  • HR
  • Suomen Lähilogistiikka Oy:n asiakaspalvelukeskuksen päällikkö
  • Suomen Lähilogistiikka Oy:n palautekäsittelijä

Selvityksessä voidaan käyttää myös muita asiantuntijoita tarkoituksenmukaisen käsittelyn varmistamiseksi. Yllä mainittu henkilöstö suorittaa ilmoituksiin liittyvän tutkinnan. Tutkinnat, joiden perusteella Lähitaksin tai Lähilogistiikan toiminnassa todetaan rikos tai lainvastaisuutta, välitetään yrityksen johdon käsiteltäväksi. Yrityksen johto tekee päätöksen toimenpiteistä.

 

Milloin saan vastauksen?

Ilmoitusten käsittelyyn yrityksessämme valtuutetut henkilöt voivat pyytää lisätietoja sinulta ilmoituksestasi ilmoituskanavan kautta. He myös vastaavat kanavan kautta kolmen kuukauden sisällä, mihin toimenpiteisiin mahdollisesti ryhdymme ilmoituksesi perusteella. Otathan siis ylös koodin, jonka saat ilmoituksen jättämisen jälkeen, jotta pääset myöhemmin kirjautumaan sisään ilmoitukseesi ja viestimään ilmoituksen käsittelijöiden kanssa.

 

Ilmoituskanavaan pääsee painamalla tästä: Lähitaksi Oy - Ilmoituskanava

 

Lisätietoa ilmoittajan henkilöllisyyden salauksesta

Ilmoituskanava on toteutettu puolueettoman ja ulkopuolisen kumppanin Keskuskauppakamarin kanssa ilmoittajan henkilöllisyyden salaamiseksi. Keskuskauppakamari tarjoaa palvelun teknisen toteutuksen eikä vastaanota ilmoituksia.

Yrityksen valtuuttamat käsittelijät vastaanottavat ilmoituskanavan kautta tulleet ilmoitukset ja käsittelevät ne luottamuksellisesti. Vain valtuutetuilla käsittelijöillä on pääsy ilmoituksiin.

Ilmoituksen vastaanottavat käsittelijät eivät saa käyttöönsä metatietoja tai IP-osoitetta. Kaikki ilmoitukset kryptataan luontihetkellä symmetrisellä ja asymetrisella vahvalla salausalgoritmilla, jota ei voi purkaa tai muuttaa jälkeenpäin.

Ilmoituksen tietoihin pääsevät käsiksi vain käsittelyyn valtuutetut henkilöt emmekä luovuta henkilöllisyystietojasi ulkopuolisille ilman nimenomaista suostumustasi, ellei ilmoituksen asianmukainen käsittely vaadi tietojen viemistä viranomaisille tai muita vastaavia toimenpiteitä.

 

Ilmoitukseen ei tule sisällyttää arkaluonteisia henkilötietoja, elleivät ne ole välttämättömiä ilmoituksen kuvailun ja sen käsittelyn kannalta.