Laatu ajaa suomalaisten silmissä hinnan edelle, ainakin jos on kyse taksipalveluista – taksiuudistuksen jälkeen asiakkaalla on valinnan paikka

Suomen suurimman taksialan yrityksen Lähitaksin teettämän tutkimuksen mukaan 1 000 vastaajasta jopa 60 prosentin mielestä turvallisuus on kaikkein tärkein tekijä taksikyydin valinnassa.

Halpa hinta ei Suomalaiset taksinkäyttäjinä -kyselytutkimuksen mukaan nouse ensisijaiseksi valintakriteeriksi, sillä suomalaiset arvioivat edullisuuden olevan vasta toiseksi tärkein tekijä taksipalvelun valinnassa (54%). Kolmanneksi tärkeimpänä tekijänä (39%) on taksin tilaamisen helppous ja nopeus. Valtakunnallisessa kyselytutkimuksessa kuljettajan palveluhenkisyys ja ammattitaito koettiin myös tärkeäksi.

Lähitaksin toimitusjohtaja Juha Pentikäinen allekirjoittaa suomalaisten näkemykset ja laatuvaatimukset taksipalvelulle.

"Lähitaksi on aina ollut lähellä suomalaista ihmistä ja toimintamme pohjautuu laadukkaalle, luotettavalle ja kilpailukykyiselle taksiliikenteelle. Lähitaksi panostaa jatkossakin kuljettajien koulutukseen, jotta voimme tarjota laadukasta taksipalvelua suomalaisille”, Pentikäinen toteaa. 

Jopa kolme neljästä vastaajasta toivoo, että perinteinen taksipalvelu säilyttää korkean laatunsa myös jatkossa. Laadun tärkeys kasvaa selvästi iän mukana. 55-75 -vuotiaista vastaajista 43 prosenttia on korkean laadun kannalla, kun 25-34-vuotiaista tätä mieltä on 25 prosenttia.

Uudistus herättää kysymyksiä kansan syvissä riveissä

Heinäkuussa voimaan astuvasta taksiuudistuksesta ja sen vaikutuksista taksiliikenteeseen vastaajat ovat epätietoisia. Erityisesti se, että erilaiset taksiyrittäjät lisääntyvät, arveluttaa yli puolta vastaajista. Lisäksi joka toisen vastaaja kokee, että hinnan kilpailuttaminen etukäteen on hankalaa – 35% vastanneista ei osannut ottaa kantaa tähän kysymykseen lainkaan.

Tarjonnan kasvaessa ja alalle tulevien uusien toimijoiden myötä taksin saatavuuden paranemiseen ja hintaneuvotteluun uskoo yhtä moni suomalainen kuin sitä epäileekin (30% vs. 25%). Suomalaiset arvioivat, että uudet toimijat lisäävän osaltaan saatavuutta, mutta vastaavasti pelkäävät, että paikallisesti taksin saatavuus kuiteinkin heikentyy, koska taksiuudistuksen myötä kuljettajien ei ole enää pakko päivystää omalla alueellaan. 

"Kyselyn tulokset eivät yllätä, vaan päinvastoin vahvistavat meidän käsitystämme suomalaisesta taksimarkkinasta. Taksiuudistuksen jälkeen kuluttajien tekemillä valinnoilla on merkitystä, ja asiakkaan kannattaa jatkossakin kiinnittää huomiota siihen, kenen kyydissä kulkee," Pentikäinen muistuttaa.
 

LISÄTIETOJA:

Juha Pentikäinen
Toimitusjohtaja, Lähitaksi Oy
juha.pentikainen@lahitaksi.fi
p. 040 86 50 988

Takaisin