Lähitaksi järjestää kuljettajilleen kielikoulutusta

Uudenmaan johtava taksiyhtiö Lähitaksi Oy jatkaa kuljettajakoulutuksensa tehostamista alan ammattilaisille räätälöidyillä suomen kielen kursseilla. Työpaikkasuomi-kielikoulutus alkaa toukokuussa yhteistyössä valmennustalo Spring Housen kanssa. Kuljettajille, joiden kielitaidottomuudesta tulee Lähitaksille asiakaspalautetta, lähetetään automaattisesti kehotus ilmoittautua kurssille.

 

Lähitaksin ja Taksiliiton helmikuussa toteutettu Taksialan yleistutkimus osoitti, että yhteinen kieli kuljettajan ja asiakkaan välillä koetaan hyvin tärkeäksi osaksi turvallista ja mukavaa taksimatkaa.

Tutkimuksessa kysyttiin, kuinka tärkeänä asiakas pitää sitä, että ”kuljettaja puhuu kieltä, jota ymmärrän”. Yhdeksälle kymmenestä vastaajasta asia oli joko erittäin tai melko tärkeä.1

Matalan kynnyksen työpaikkana taksinkuljettajan ammatti on houkutteleva elinkeino monelle maahan vastasaapuneelle, ja suomen kieli opetellaan usein työnteon kautta. Kielitaito on kuitenkin asiakaspalvelussa avaintekijöitä, ja Lähitaksi haluaa siksi laatustrategiansa puitteissa tarjota kuljettajilleen tehokkaan ja taksiammattiin räätälöidyn, edullisen kielikurssin.

”Tavoitteena on saada suomen kielen opetus tiiviiksi osaksi Lähitaksin kuljettajien koulutusohjelmaa, jotta arjen yhteinen kieli ja ymmärrys kehittyvät. Panostamalla entistä vahvemmin asiakaskokemukseen sekä kuljettajiensa hyvinvointiin varmistetaan osaavat ja positiiviset kuljettajat sekä tyytyväiset asiakkaat”, sanoo Lähitaksin koulutuskoordinaattori Tanja Tervalahti.

 

Kurssiopinnot kestävät yhteensä 2,5 kuukautta. Opetustunnit ovat räätälöity Lähitaksin kuljettajille ja sisältävät käytännön asiakastilanteiden läpikäyntiä sekä ammattisanaston oppimista. Tavoitteena on parantaa kuljettajien ja asiakkaiden välistä kommunikaatiota asiakaspalvelutilanteissa, ja näin varmistaa Lähitaksin brändin korkea ja tasainen laatu.

Työpaikkasuomi-kielikoulutus kuuluu Työvoiman Liikkuvuus Euroopassa (ESR) -hankkeeseen ja se toteutetaan yhteistyössä valmennusyhtiö Spring Housen kanssa toukokuussa.

”Viime vuonna voimaan astunut taksilaki poisti monia laatuvaatimuksia kuljettajilta. Lähitaksissa ollaan siksi omaehtoisesti nostettu kuljettajavaatimuksia ja määrätietoisesti tehostettu koulutusta ammattiin. Marraskuussa otimme mm. ensimmäisinä käyttöön pakollisen ajotapa-analyysin, ja myös suomen kielen opetus tulee jatkossa olemaan tiivis osa Lähitaksin kuljettajien koulutusohjelmaa”, sanoo Lähitaksin toimitusjohtaja Juha Pentikäinen.

 

 

LISÄTIEDOT

Tanja Tervalahti
Koulutuskoordinaattori
09 477 80 390

 

Juha Pentikäinen
toimitusjohtaja
040 865 0988

 

1 Kysymys: Kuinka tärkeää on, että taksinkuljettaja puhuu kieltä, jota ymmärrät?
Vastausvaihtoehdot: Erittäin tärkeää 63 % / Melko tärkeää 26 % / Ei kovin tärkeää 3 % / Ei lainkaan tärkeää 2 % / EOS 1 %

Lähde: Taksialan yleistutkimus 02/2019; Lähitaksi Oy, Taksiliitto; Bilendi Oy (n=1 000)

Takaisin