Lähitaksi nostaa kuljettajavaatimuksia

Lähitaksi nostaa omaehtoisesti taksiammattilaisen vaatimuksia ja lisää kuljettajakoulutusta


Suomalaisten taksinkuljettajien osaaminen ja valmius palvella näkö- ja liikuntaesteisiä asiakkaita on noussut tärkeäksi puheenaiheeksi, viimeksi Näkövammaisten liiton kannanoton kautta (nkl.fi 14.1)*. Kun taksinkuljettajiin kohdistuvia ammattivaatimuksia maaliskuussa jälleen höllennetään, Lähitaksi vastaa nostamalla omaehtoisesti kuljettajiensa vaatimustasoa.

Taustalla on viime kesänä voimaan tullut liikennelain uudistus, jonka johdosta maaliskuussa 2019 poistuu mm. perinteinen paikallistuntemusvaatimus. Lähitaksi Oy arvioi tulevan muutoksen vaarantavan asiakaspalvelun tasoa ja vastaa haasteeseen lisäämällä entisestään omien kuljettajiensa koulutusta.

Julkisuuteen on tullut tapauksia, joissa näkövammainen asiakas on joutunut tilanteeseen, joka vaarantaa hänen turvallisuutensa tai tilatusta kyydistä on jouduttu luopumaan kommunikaatiovaikeuksien vuoksi.

”Näkövammainen ei välttämättä pysty opastamaan kuljettajaa esim. ympäristöä seuraamalla, viittomalla tai reittiohjeita ehdottamalla. On tärkeää, että haavoittuvaisessa asemassa oleva asiakas pystyy kuljettajan kanssa keskustelemaan, ja että kuljettaja ymmärtää, minne asiakas on menossa ja minkälaista apua hän matkansa aikana tarvitsee”, toteaa Lähitaksin toimitusjohtaja Juha Pentikäinen.

Lähitaksin tietoon on myös tullut tapauksia, joissa pyörätuolilla liikkunut taksiasiakas kertoo kohdanneensa kuljettajia, jotka eivät ole osanneet kiinnittää tuolia turvallisesti taksiin ajon ajaksi.

Lähitaksi Oy on liikennelakiuudistuksen koulutusvaatimusten heikennyksistä johtuen ilmaissut jatkuvasti syvän huolensa taksipalvelujen laadun ja kuljettajien ammattitaidon heikkenemisestä.

”Kaikilla aloilla vaaditaan alati lisää koulutusta, ja ymmärretään sen merkitys taloudelle ja yhteiskunnalle – kaikilla aloilla, paitsi henkilökuljetusalalla, jossa valtion puolesta alennetaan ammattivaatimuksia ja jätetään koulutus toimijoiden vapaaehtoisesti järjestettäväksi.”

 

Lähitaksi lisää omaa koulutusta ja nostaa vaatimuksia
 

Ammattivaatimusten lakisääteisistä heikennyksistä ja poistoista huolimatta, Lähitaksi Oy on sitoutunut omaan, korkean laadun kuljettajakoulutusohjelmaansa, jossa vaalitaan perinteistä ammattiosaamista ja korostetaan ymmärrystä siitä, että taksinkuljettajan työ edellyttää hyvinkin paljon laajempaa osaamista ja valmiutta kuin pelkän ajokortin ja ammattiajoluvan.

”Lähitaksi on ennakoinut tulevia muutoksia ja lanseerasi viime elokuussa oman kuljettajakoulutusohjelmansa. Lisäksi Lähitaksi aloitti marraskuussa uusien kuljettajien tiukemmat ajotapa-arvioinnit. Jos sitä ei läpäise, ohjaamme Lähitaksiin haluavat kuljettajat takaisin autokouluun”, kertoo Lähitaksin koulutuskoordinaattori Tanja Tervalahti.

”Tulevan lakimuutoksen vuoksi, maaliskuusta alkaen tulemme myös lisäämään paikallistuntemuksen koulutusta 20 tuntia.”

Lähitaksin omaan peruskoulutukseen kuuluu jo ennestään erikoisasiakasryhmien kuten lasten, liikuntaesteisten sekä näkövammaisten asiakkaiden kohtaaminen. Lisäksi kuljettajia opastetaan ajoharjoituksessa turvalliseen ja ennakoivaan ajotapaan.

”Yleisesti toivoisimme, että kuljetusten kilpailuttamisessa otettaisiin hinnan ohella huomioon myös taksipalvelun laatu ja luotettavuus, kun kyse on ihmisten toimivasta arjesta ja liikenteen turvallisuudesta”, Pentikäinen sanoo. ”Huolenaihe on todellinen.” 

 

LISÄTIEDOT:

Juha Pentikäinen
toimitusjohtaja
040 865 0988

Tanja Tervalahti
koulutuskoordinaattori
09 477 80 390

 

* Näkövammaisten liiton kannanotto 14.1 2019

Takaisin