Lähitaksi vastaa laadulla kovenevaan kilpailuun

Lähitaksin laatukoulutukset ovat käynnissä
 

Lähitaksi on aloittanut kuljettajien laatukoulutuksen, jonka käy tämän vuoden aikana läpi kaikki Lähitaksin noin 4000 kuljettajaa pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla.

Lähitaksin myyntijohtaja Caj Rautelin sanoo, että palvelun korkea laatu on keskeinen kilpailuvaltti taksialan kiristyvässä kilpailussa.

”Koulutuksen lähtökohta on, että kaikki kuljettajat osaavat toimia oikein eri asiakaspalvelutilanteissa. Näin asiakas voi luottaa siihen, että hän saa aina luotettavaa, turvallista ja ystävällistä palvelua koulutetulta ammattilaiselta”, Rautelin toteaa.
 

Kaikki kuljettajat sitoutuvat laatuun

Lähitaksilla on ollut jo aiemmin käytössään Taksialan Laatukeskuksen laatujärjestelmä ja laatukriteerit, jotka koskevat taksinkuljettajien ohella myös taksinvälityskeskuksen työntekijöitä. Ohjeet kattavat muun muassa asiakkaan turvallisuudesta ja turvallisesta liikkumisesta huolehtimisen sekä vaitiolovelvollisuuden.

Laatuvaatimukset koskevat myös liikenteessä käytettävää autoa, ajotapaa, maksamista ja esteettömyyteen liittyviä näkökohtia.

Rautelinin mukaan Lähitaksin kuljettajat ovat allekirjoittaneet kuljettajasopimuksen, jossa he sitoutuvat noudattamaan yhteisiä sääntöjä.

”Laatukoulutuksen yhteydessä kuljettajasopimus ja kuljettajakortit uudistetaan. Jokaisen kuljettajan on allekirjoitettava uusi sopimus, jotta hän voi käyttää Lähitaksin taksinvälitysjärjestelmää”, Rautelin sanoo.

Laatujärjestelmiin kuuluvat asiakkaiden tekemien reklamaatioiden selvittäminen ja jokaiseen palautteeseen vastaaminen.

Rautelin huomauttaa, että laadunvalvontaan kuuluvat myös sanktiot yhteisten sääntöjen rikkomisesta. Toistuvasti sääntöjä rikkonut kuljettaja suljetaan taksinvälitysjärjestelmän ulkopuolelle.

 

Autojen ulkonäkö yhtenäistyy
 

Lähitaksi kirkastaa brändiään yhtenäistämällä taksien ulkonäön. Lähitaksin autot tunnistetaan tulevaisuudessa yrityksen keltamustasta logosta.

Lisäksi taksien väritys yhtenäistetään ensi kesään mennessä. 1.7.2018 lähtien liikenteessä on vain mustia, valkoisia tai hopeanharmaita Lähitaksin autoja.

Myös kuljettajien työasut yhtenäistyvät kuluvan vuoden loppuun mennessä. Lähitaksin kuljettajat pukeutuvat jatkossa yhtenäisiin väreihin ja heidät tunnistaa työasun Lähitaksi-logosta sekä näkyvästi esillä olevasta Lähitaksin kuljettajakortista.

 

Lisätietoja:

Caj Rautelin, myyntijohtaja, Lähitaksi Oy, Puh. 09 477 80 331

caj.rautelin@lahitaksi.fi

 

Lähitaksi on vuonna 1965 perustettu taksien tilausvälitysyhtiö, jonka toiminta-alue on 19 kuntaa pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla. Lähitaksin autoja on runsaat 1200 ja kuljettajia yli 4000.

Lisätietoja: www.lahitaksi.fi

Takaisin