Miten se taksimatkan hinnoittelu nyt menikään? Lähitaksi listaa 10 faktaa taksamittarista

Taksikyytiläisen on hyvä tietää perusasiat taksamittarista, joka on keskeisessä asemassa paitsi matkan hinnoittelussa myös harmaan talouden torjumisessa. Lähitaksi on koonnut yhteen 10 faktaa taksamittarista ja sen roolista taksimatkan hinnoittelussa.

Yli vuosi sitten, 1.7.2018, voimaan tullut taksilain muutos lisäsi asiakkaan vastuuta taksimatkan hinnan selvittämisestä, jotta hän välttyisi yllätyksiltä.

– Kuluttajat ovat olleet taksilain muutoksen jälkeen epätietoisia taksien hinnoittelun perusteista. Pitäisikö aina ymmärtää sopia taksikyydin hinta etukäteen vaiko hyvillä mielin istahtaa taksiin, kun kuljettaja laittaa taksamittarin päälle? Taksikyydin hinnoittelussa ei ole enää mitään hintakattoa, kuten ennen lakia, toteaa pääkaupunkiseudun, Uudenmaan ja Riihimäen alueilla noin 1 500 autolla operoivan Lähitaksin toimitusjohtaja Juha Pentikäinen.

Juha Pentikäinen kertoo, mikä merkitys taksamittarilla on hinnoittelulle ja mitä kaikkea tietoa se kerää.

1. Mikä on taksamittari ja milloin sitä tarvitaan?

Lain mukaan luvanvaraisen henkilöliikenteen taksiajoneuvossa on oltava taksamittari tai hinnan määrittelyssä on käytettävä muuta laitetta tai järjestelmää, jolla saavutetaan sitä vastaavan mittaustiedon luotettavuus sekä tiedon suojauksen taso.

–  Taksissa ei tarvitse olla taksamittaria tai sitä ei tarvitse käyttää, jos asiakas sopii kuljettajan kanssa ennakkoon kiinteän hinnan matkalle. Kuljettaja voi antaa myös suuntaa antavan hintahaarukan, ja tällöin taksamittari laitetaan matkan ajaksi päälle. Jos matkan hinnoittelu perustuu matkan pituuteen kilometreissä tai käytettyyn aikaan, autossa on oltava taksamittari tai muu vastaava laite, ja sen on oltava päällä, selventää Lähitaksin toimitusjohtaja Juha Pentikäinen nykyistä taksilakia.  

2. Millainen taksamittarin pitää olla?

Taksamittarin on oltava EU:n mittalaitedirektiivin ehtojen mukainen hyväksytty mittalaite. Se kalibroidaan autokohtaisesti ja siihen kertyy tietoa auton sisäisistä mittalaitteista.

– Taksamittari tallentaa kaikki matkaan liittyvät mittaustulokset, kuten ajan ja matkan. Kehittyneillä taksivälitysyhtiöillä, kuten Lähitaksilla, samat tiedot tallentuvat myös auton ulkopuoliseen keskusjärjestelmään. Lisäksi taksamittari ei saa olla manipuloitavissa, tarkentaa Juha Pentikäinen. 

3. Mikä sitten on ”muu vastaava laite”?

Taksilaki on antanut väljän määritelmän sille, mikä taksamittaria vastaava muu laite voisi olla. Määritelmällä ei ole haluttu sitoa laitetta johonkin tiettyyn teknologiaan, eikä laitteessa tarvitse olla hyväksymismenettelyä.

– Avainkysymys on se, että mittarissa ovat ne taksat eli hinnat, jotka toimija on asiakkaalle ilmoittanut tai luvannut. Taksamittaria vastaava laite voi olla esimerkiksi älylaitteessa oleva sovellus, kunhan se sisältää riittävät ominaisuudet. Tosin verotuksen perusteena olevan tiedon tuottaminen on haasteellisempaa sovelluksen keinoin, sillä sitä ei ole asennettu kiinteästi autoon, huomauttaa Lähitaksin Pentikäinen.

4. Miksi mittarissa on sekä aikaan että matkaan perustuva hinnoittelu?

Ajan ja matkan käyttäminen hinnoitteluperusteina on alan vakiintunut käytäntö. Kolmas tapa on hinnoitella matka etukäteen teknisellä laskurilla tai kuljettajan arviolla. Tämäkin arvio tosin perustuu yleensä matkan pituuteen ja sen oletettuun kestoon. 

– Ajan ja matkan painotus toisiinsa nähden voi vaihdella melkoisesti. Taksojen vapautuksen jälkeen ajan merkitys on korostutunut varsinkin alueilla, joilla matka-aika per kilometri vaihtelee suuresti, Pentikäinen sanoo.

5. Miten aikaan ja matkaan perustuva hinnoittelu näkyy taksamittarissa?

Mittarissa näkyvä hinta on useimmiten matkan ja ajan yhdistelmä, eli mittarin näyttämä hinta ei perustu pelkästään aikaan tai matkaan. Asiakas näkee taksamittarin hinnoitteluperusteen erillisestä hintataulukosta, joka pitäisi lain mukaan olla asiakkaan nähtävissä.

– Taksamittarin tehtävänä on laskea luotettavasti oikea hinta ilmoitettujen kilometri- tai minuuttihintojen perusteella. Koska hinnoittelu on vapautunut taksilain muutoksen vuoksi, asiakkaan on tärkeä olla selvillä matkan hintaperusteista, joilla taksamittari laskee kyydin kokonaishintaa. Meillä hinnat ovat selkeästi näkyvillä kaikissa autoissa, samoin ne löytyvät verkkosivuiltamme. Lisäksi verkkosivuillamme olevan hintalaskurin avulla voi ennakkoon arvioida matkansa hinnan, Pentikäinen huomauttaa.

6. Mitkä muut asiat vaikuttavat taksikyydin kokonaishintaan?

Matkan kokonaishintaan vaikuttavat taksamittarin ajan ja matkan lisäksi myös muut hintaperusteet, kuten lähtömaksu, kyydissä olevien määrä, ennakkotilauksen käyttö ja matkan ajankohta. Kello 18–06 välillä ja viikonloppuisin on hieman korkeampi hinnoittelu kuin arkisin kello 06–18 välillä.

–  Liikenneolosuhteet, kuten liikenneruuhkat, voivat vaikuttaa lopulliseen hintaan. Taksin tilaaminen Taksini-sovelluksella on maksutonta, Pentikäinen selventää.

7. Miten taksin odotusaika hinnoitellaan?

Taksin saapuessa tilattuun osoitteeseen asiakkaalta veloitetaan Lähitaksin tapauksessa vain lähtömaksu.

Kuljettaja laittaa taksamittarin päälle, kun taksi on asiakkaan käytettävissä tilausosoitteessa – tai asiakkaan kertomalla tilaushetkellä, jos kyse on ennakkotilauksesta. Tällöin taksamittarissa alkaa aikaveloitus, joka perustuu hintataulukossa ilmoitettuun odotustaksaan. Matkaan ja/tai aikaan perustuva hinnoittelu käynnistyy sitten, kun asiakas hyppää taksin kyytiin.

8. Milloin taksamittarin ei tarvitse olla päällä? Voiko sen sulkea kesken matkan ja mitä se tarkoittaa?

Taksamittaria ei tarvitse laittaa päälle, jos asiakas ja kuljettaja sopivat etukäteen kiinteän hinnan. Kuitenkin jos matkan hinta perustuu matkan pituuteen, eli kilometreihin ja käytettyyn aikaan, taksamittarin tai vastaavan laitteen on oltava päällä.

– Taksamittari voidaan tietysti sulkea yhteisesti sopimalla vaikka kesken matkan, jos esimerkiksi halutaan, ettei matkasta veloiteta enempää kuin mitä taksamittariin pysäytyshetkellä on kertynyt. Tällöin asiakas maksaa mittarihinnan tai kuljettajan kanssa sovitun hinnan, toimitusjohtaja Pentikäinen tarkentaa.

9. Minkä tietojen tulee käydä ilmi asiakkaalle annettavasta kuitista?

Taksamittarista saadaan siihen liitetyn tulostimen avulla asiakkaalle kuitti, jossa näkyy matkan hinnoittelun perusteet ja loppuhinta arvonlisäveroineen. Kuitissa on myös asiakasta kuljettaneen taksiyrityksen nimi, auton järjestysnumero ja yrityksen Y-tunnus. Näillä tiedoilla voidaan tarvittaessa jäljittää taksiyritys, joka kyydin on ajanut.

– Näiden vähimmäisvaatimusten lisäksi Lähitaksin kuitissa on sisäinen kuljettajakohtainen tunnistenumero. Asiakas voi kuitin ja meidän avulla tarvittaessa jäljittää taksikuljettajan, jos hänellä on esimerkiksi sattunut jäämään jokin tavara autoon. Myös Taksini-tilaussovelluksen kautta auton jäljitettävyys onnistuu, Juha Pentikäinen kertoo.

10. Takaako taksamittari ja kuitin antaminen asiakkaalle, että kyydistä maksetaan verot, vai voiko taksamittaria käyttävä jättää ne maksamatta?

Lähitaksin autoissa taksamittari tallentaa matkan tiedot sekä auton että välitysyhtiön järjestelmään, jolloin valvovalla viranomaisella on mahdollisuus jälkikäteen tarkastaa siihen kertyneitä matkan hintoja. Traficom kerää koontitietoja kerran vuodessa palvelutuottajittain. Lisäksi esimerkiksi verottaja voi tapauskohtaisesti pyytää tarkempaa dataa yksittäisestä taksiautosta.

– Taksamittari antaa tietoa, kuinka paljon kyydeistä on kertynyt tuloa ja mikä on alv:in osuus, mutta verojen maksu ja muiden lakisääteisten maksujen suorittaminen on jokaisen taksiyrittäjän omalla vastuulla, huomauttaa Lähitaksin Juha Pentikäinen.

 

LISÄTIEDOT

Juha Pentikäinen
Toimitusjohtaja
Lähitaksi Oy
040 865 0988

juha.pentikainen@lahitaksi.fi

Takaisin