Pasi Rokosa Lähitaksin väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi vuoden 2023 loppuun

Lähitaksin hallituksen puheenjohtaja, taksiyrittäjä Pasi Rokosa aloittaa Lähitaksin väliaikaisena toimitusjohtajana 1.5.2023 hallituksen 19.4. tekemän päätöksen mukaisesti. Rokosa toimii toimitusjohtajana kuluvan vuoden loppuun asti. Hallitus aloittaa uuden toimitusjohtajan haun. 17.4.2023 toimestaan irtisanoutuneen Sami Ojamon työsuhde päättyy 28.4.2023.

Lähitaksi-konsernin toiminta jatkuu aiemmin tehdyn suunnitelman mukaisesti. Toiminnan painopisteenä on tällä hetkellä autolaite- ja järjestelmäuudistuksen läpivienti. Toinen painopiste on tytäryhtiö Suomen Lähilogistiikka Oy:n toiminnan kehittäminen.

Kiitos Sami Ojamolle tehdystä työstä ja menestystä Pasi Rokosalle tulevaan.

Lisätiedot:
Hallituksen varapuheenjohtaja Vesa Vepsä
vesa.vepsa@lahitaksi.fi

Pasi Rokosa

Takaisin