Taksitutkimus: Matkan saatavuus ja turvallisuus ovat tärkeimpiä tekijöitä taksin valinnassa

Taksin varma saatavuus ja matkan turvallisuus ovat kuluttajille tärkeimmät tekijät taksimatkan valinnassa, selviää Taksiliiton ja Lähitaksi Oy:n teettämästä Taksialan yleistutkimuksesta (02/2019).

Tutkimusyritys Bilendin kevättalvella toteuttamasta tuhannen vastaajan kyselytutkimusta selviää, että kuluttajat arvostavat kahta seikkaa yli muiden valitessaan taksin. Taksin saatavuutta, eli sitä, että taksin saapuminen on varmaa, pitää erittäin tärkeänä 89 prosenttia vastaajista ja melko tärkeänä 8 prosenttia. Taksimatkan turvallisuus on erittäin tärkeää 85 prosentille vastaajista, minkä lisäksi 12 prosenttia pitää sitä melko tärkeänä. Erityisen tärkeää taksimatkan turvallisuus on naisvastaajille: heistä peräti 92 prosenttia vastasi näin, kun vastaava luku miehille on 77 prosenttia.

Vastauksissa korostuu myös kuluttajien näkemys siitä, että kuljetuksen tarjoajan täytyy hoitaa lakisääteiset velvoitteensa, kuten vakuutukset, verot, työnantajamaksut ja tarvittavat luvat. Erittäin tärkeäksi tämän kokee seitsemän vastaajaa kymmenestä, ja lisäksi kaksi kymmenestä pitää sitä melko tärkeänä. Naisvastaajat peräänkuuluttavat lakisääteisten velvollisuuksien täyttämistä useammin kuin miehet – naisista 76 % pitää lainmukaista toimintaa erittäin tärkeänä, miehistä 62 %.

”Palvelun laadun ja turvallisuuden tarpeen kasvamisen johdosta olemme kouluttaneet kaikki kuljettajamme. Kaikki yrittäjämme kuuluvat tilaajavastuulain mukaiseen toimintamalliin, jossa me itse valvomme jokaisen toimintaa, mukaan lukien sitä, että kaikki vakuutukset, verot ja työnantajamaksut on asiaankuuluvasti hoidettu. Laadunvalvontajärjestelmämme takaa sen, että toiminnalla on kasvot: jos palvelussa ilmenee ongelmia, niin ammattilaisemme ryhtyvät selvittämään asiaa heti”, Lähitaksin toimitusjohtaja Juha Pentikäinen toteaa.

Digiorientoituneet suurkuluttajat löytyvät pääkaupunkiseudulta

Kaikista vastaajista noin puolet käyttää Suomessa taksia muutaman kerran vuodessa. Isoissa kaupungeissa taksin käyttö on yleisempää kuin pienemmissä kaupungeissa tai maalaiskunnissa. Taksin suurkuluttajat löytyvät Uudeltamaalta.

Lähes aina (93 %:ssa tapauksista) matkustaja maksaa taksimatkansa itse. Kolme neljäsosaa vastaajista tilaa taksin yleisimmin soittamalla, kun taas yksi kymmenestä ottaa useimmin taksin tolpalta. Tilaussovellusta suosii myöskin joka kymmenes. Taksin tilaaminen sovelluksella, tekstiviestillä ja netissä korostuu erityisesti pääkaupunkiseudulla.

”Lähitaksin Taksini-sovelluksella pystyy tilaamaan kiinteähintaisen kuljetuksen, jolloin tilaaja tietää etukäteen sentilleen, paljonko matka maksaa. Sovelluksen käyttö lisää varmuuden tuntua, sillä sieltä saa tarkat tiedot taksin saatavuudesta ja saapumisesta, Pentikäinen kertoo.

LISÄTIEDOT

Juha Pentikäinen
Toimitusjohtaja
Lähitaksi Oy
040 865 0988
juha.pentikainen@lahitaksi.fi

Takaisin