Taksitutkimus: Raha ei saa ratkaista julkisia kilpailutuksia

Kun suomalaisia pyydettiin asettamaan tärkeysjärjestykseen seitsemän kriteeriä, joiden nojalla julkiset taksikilpailutukset tulisi ratkaista, kustannukset yhteiskunnalle koettiin vähiten tärkeiksi. Taksinkuljettajat venyvät päivittäin työssään yli ammatin vaatimusten, osoittaa Lähitaksin kokoamat kuljettajien omat kertomukset arjestaan.

Taksiliiton ja Lähitaksi Oy:n teettämässä Taksialan yleistutkimuksessa (02/2019) kysyttiin mm. ”Mitkä palveluvaatimukset tulisivat mielestäsi olla ratkaisevia, kun kunnat kilpailuttavat taksiyhtiöt?” Vastausvaihtoehdot ”Auton taattu saatavuus” ja ”Tehtävään koulutetut kuljettajat” nousivat tutkimuksessa tärkeimmiksi. Sitä vastoin vaihtoehtoa ”Alhaisin kustannus kunnalle” pidettiin ylivoimaisesti vähiten tärkeänä julkisten kilpailutusten kriteerinä.

”Suomalaiset toivovat laadukkaita palveluja ja ovat valmiita maksamaan niistä asianmukaisesti, jos se myös takaa, että luvatut palvelut toteutuvat ”, Lähitaksin toimitusjohtaja Juha Pentikäinen kommentoi tuloksia.

Taksikuljetukset ovat kriittinen osa kansallista hoivaketjua. Taksinkuljettajan ammattiin kuuluu siksi olennaisesti erityishuomiota vaativien asiakkaiden, kuten liikuntaesteisten, näkövammaisten, muistisairaiden ja muiden haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden asiantunteva palvelu.

”Ammattitaito on sitoutumista laadukkaaseen tekemiseen, ja sen tulee näkyä myös korvauksissa työstä. Käytäntö julkisissa kilpailutuksissa on ollut asettaa halvin mahdollinen palveluntarjoaja etusijalle, jonka jälkeen muita kriteerejä sekä palveluntarjoajan todellisia mahdollisuuksia täyttää vaatimukset, ollaan katsottu läpi sormien. Tämän on muututtava, ja olen kovin iloinen, että suomalaiset ovat tästä samaa mieltä”, Pentikäinen sanoo.

 

TAKSINKULJETTAJAT VENYVÄT AMMATISSAAN

Lähitaksin kuljettaja on ammattilainen, joka on koulutettu vaativan palvelualan haasteisiin, turvalliseen ajotapaan, paikallisseudun tuntemukseen, ja hän pystyy kommunikoimaan vaivatta erilaisten asiakkaiden kanssa. Hän myös ymmärtää, milloin tilanne vaatii venymistä, ja tuntee asiakkaasta vastuuta. Lähitaksi on koonnut kuljettajiensa kertomuksia tilanteista, joissa koulutus, ammattitaito ja palvelualttius ovat auttaneet ihmisiä arjessa, pelastaneet heitä vakavilta vahingoilta ja jopa kuolemalta. Lue tarinat täältä.

”Lukiessani kertomuksia, tunsin suurta ylpeyttä Lähitaksin kuljettajien osaamisesta, asenteesta ja ymmärryksestä asiakaskohtaamisissa. Toivon, että päättäjämme ottavat suomalaisten huolen tosissaan ja voimme jatkossa turvata kuljetuspalveluja tarvitsevien erityisryhmien laadukkaat palvelut hintaan, joka on myös taksiyrittäjille taloudellisesti kestävä ja kannustava”, Pentikäinen sanoo. 

 

LISÄTIEDOT

Juha Pentikäinen
toimitusjohtaja
Lähitaksi Oy
040 865 0988
juha.pentikainen@lahitaksi.fi

Takaisin