Lähitaksin maksukortit

Jatkuvakäyttöinen yritysten maksuliikenneratkaisu:
Lähitaksikortti                               

• Lähitaksi-kortti on taksipalvelujen jatkuvakäyttöinen maksuväline, jonka avulla voi seurata yrityksen taksinkäyttöä työntekijäkohtaisesti
• Sopimuksen tehnyt yritys saa käyttöönsä jatkuvakäyttöiset muovikortit
• Laskutus ja raportointi suoritetaan ajettujen matkojen perusteella kuukausittain. Ottamalla kortin jokaiselle taksia käyttävälle yritys varmistaa kattavan raportoinnin henkilökunnan taksiajoista
• Jokaisen laskutuksen yhteydessä yritys saa yksityiskohtaisen yhteenvetoraportin, jossa taksikäyttö on eritelty tarvittaessa kustannuspaikoittain. Raportista ilmenee korttikohtaisesti / matkoittain matka-ajankohta, matkan pituus, kuitin numero, auton numero ja matkan hinta + alv eriteltynä.
• Lähitaksikortit toimivat kaikissa Lähitaksin autoissa.
• Valmistuskustannus 9 €/kpl (sis.alv 24%)

 
Monipuolisten käyttömahdollisuuksien avaintuote:
Lähitaksin kertakortti   

• Kertakortti on käytännöllinen maksuliikenneratkaisu yrityksen satunnaisille taksinkäyttäjille ja yritysvieraille kulloistakin erikseen määriteltyä taksinkäyttötarvetta varten.
• Kortilla maksettu matka laskutetaan yritykseltä jälkikäteen
• Kertamaksukortit mitätöidään yhden käyttökerran jälkeen. Ei kilometrirajoitusta/matka
• Jokaisen laskutuksen yhteydessä yritys saa yksityiskohtaisen yhteenvetoraportin, jossa taksikäyttö on eritelty tarvittaessa kustannuspaikoittain. Raportista ilmenee kortti-/matkakohtaisesti matka-ajankohta, matkan pituus, kuitin numero, auton numero ja matkan hinta alv eriteltynä.
• Kortit toimivat kaikissa Lähitaksin autoissa.
• Valmistuskustannus 1 €/kpl (sis.alv 24%)


Ota yhteyttä: korttitilaukset@lahitaksi.fi

 

Lähitaksin prepaid-arvokorttiin Lähitaksirahaan pääse tutustumaan täällä!